ukazka

Most Sverepec

- objekt: Most na diaľnici, Križovatka Sverepec v km 0,379-14
- počet pracovníkov: 50
- realizácia podpornej konštrukcie
- realizácia debniacich a železobetonárskych prác.
- environmental science articles.

Spať na fotogalériu


©2009 Mediahost.sk