ukazka

Autostrada A1, "Sosnica - Maciejow"

- dialničný úsek Sosnica - Maciejow v Polsku
- realizácia základových pätiek a pilierov
- začiatok prác Apríl 2010
- počet pracovníkov 35

Spať na fotogalériu


©2009 Mediahost.sk