ukazka

Central Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ IMOS a.s., Závod Ostrava, lokalita Bratislava, DOBA VÝSTAVBY 08/2010-11/2011,POČET PRACOVNÍKOV 95, STRUČNÝ POPIS: Realizácia hrubej stavby (Armovacie , www.baglink.net Betonárské práce, Dodávka a montáž debnenia). Štyri podzemné podlažia v kvalite pohľadových betónov. Objekt "SO 03" (4PP-21NP)Realizovaný pomocou šplhaciého debnenia (125 000 m2 debnenia, 23 000 m3 betónu, 3 500 t bet. výstuže)
OBJEM DODAVOK 2,957€

Spať na fotogalériu


©2009 Mediahost.sk