ukazka

AUTOSTRADA A4 “WIELICKA - BRESKO”

STAVBA AUTOSTRADA A4, WIELICKA-BRESKO”, OJEDNÁVATEĽ DOPRASTAV, a.s POLIMEX-MOSTOSTAL,S.A,LOKALITA Wielicka-Bresko
DOBA VÝSTAVBY 9/2010-02/2012 POČET PRACOVNÍKOV 50, STRUČNÝ POPIS: Dodávka debnenia a realizácia základových pätiek, opôr, pilierov a mostných konštrukcií na Šiestich objektoch.Celkovo sa jedna o osem mostných konštrukcií.WD35,MA38,WD45,WD49,WD50,WD51
Jedným z nich je aj objekt MA 38.Mostný objekt je trojpoľová dvojtrámová železobetónová predpätá konštrukcia o rozpätí mostných polí 50 m+ 72 m + 50 m celková dĺžka 172 m

Spať na fotogalériu


©2009 Mediahost.sk