ukazka

AUTOSTRADA A4 “RZESZOW-JAROSLAW”

STAVBA AUTOSTRADA A4, Panerai Replica Watches “RZESZÓW-JAROSLAW” OBJEDNÁVATEĽ DOPRASTAV, a.s, POLIMEX-MOSTOSTAL,S.A,LOKALITA Rzeszów-Jaroslaw
DOBA VÝSTAVBY 9/2010-02/2012
POČET PRACOVNÍKOV 85 STRUČNÝ POPIS www.replicapro.com Dodávka debnenia a realizácia základových pätiek, opôr, pilierova mostných konštrukcií na jedenástich objektoch.

Spať na fotogalériu


©2009 Mediahost.sk