ZAMERANIE FIRMY A JEJ HISTÓRIA

Spoločnosť s ručením obmedzeným JOKA – Kapičák, patrí medzi významné subjekty pôsobiace v odvetví stavebníctva. Profesne sa tento subjekt špecializuje na komplexné služby v oblasti železobetónových konštrukcií v oblasti bytovej, komerčnej i priemyselnej výstavby.

Počas svojej 15-ročnej histórie sa firma podieľala na viacerých významných stavebných projektoch. Úspech na slovenskom stavebnom trhu sa premietol do ďalšej expanzie, čoho dôkazom je aj pôsobenie dcérskej firmy v Českej republike od roku 2001. Predmetom činnosti firmy v Českej republike sú opäť železobetónové konštrukcie v oblasti bytovej, komerčnej, priemyselnej výstavby i dialničnej výstavby.


©2009 Mediahost.sk